Secdede Subhane Rabbiyel Ala Ne Demek?

“Secdede subhane rabbiyel ala ne demek?” sorusu, Türkçe’de “Rabbimiz yücedir, O’na secde etmek ne anlama gelir?” anlamına gelir. Bu makalede, bu ifadeyi daha detaylı olarak açıklayacak ve anlamını derinlemesine inceleyeceğiz.

Secdede subhane rabbiyel ala ne demek? İslam dininde secde, Allah’a olan saygı ve ibadetin en yüce ifadesidir. Secdede subhane rabbiyel ala ise “Yüce Rabbimiz olan Allah’ı tenzih ederim” anlamına gelir. Secde, Müslümanlar için önemli bir ritüeldir ve namazın bir parçasıdır. Secde esnasında, Müslümanlar alnını yere koyarak Allah’ın huzurunda boyun eğerler ve O’na olan bağlılıklarını gösterirler. Secdede subhane rabbiyel ala ne demek? sorusu, bu ritüelin anlamını merak edenler tarafından sıkça sorulan bir sorudur. Secdede subhane rabbiyel ala ifadesi, Müslümanların Allah’ın yüceliğini ve kudretini takdir ettiğini ifade eder.

“Secdede subhane rabbiyel ala ne demek?” sorusu, secde anlamını sorgulamaktadır.
Secdede subhane rabbiyel ala, Allah’ın yüceliğini ifade eden bir dua cümlesidir.
Bu ifade, namazda secde anında tekrarlanır ve Allah’ın büyüklüğünü anlamamızı sağlar.
Secdede subhane rabbiyel ala, teslimiyet ve kulluk duygusunu pekiştirir.
Secdede subhane rabbiyel ala, manevi bir bağ kurmamızı ve Allah’a yakınlık hissetmemizi sağlar.
 • “Secdede subhane rabbiyel ala ne demek?” ifadesi, İslam’da namazın önemini vurgular.
 • Secdede subhane rabbiyel ala, Allah’ın yüceliğini ifade eden bir zikirdir.
 • Bu dua cümlesi, müminlerin Allah’a olan hayranlığını ve saygısını ifade eder.
 • Secdede subhane rabbiyel ala, ibadetin derinliklerine inmemizi sağlar.
 • Bu ifade, insanın alçalıp Allah’a yönelmesini simgeler.

Secdede “Subhane Rabbiyel Ala” ne demek?

Secdede “Subhane Rabbiyel Ala” ifadesi, namaz kılarken Müslümanların secde pozisyonunda söylediği bir dua ve tesbihat cümlesidir. Bu ifade Arapça kökenli olup, Türkçe anlamı “Yüce Rabbimiz olan Allah’ı noksanlıklardan tenzih ederim” şeklindedir. Secdede bu cümleyi söylemek, Allah’ın yüceliğini ve kusursuzluğunu ifade etmek için yapılan bir ibadettir.

Subhane Rabbiye El-Ala
Tanrı’yı yücelten, ulu Rabbimiz En Yüce olan
Tanrı’ya hamd ve şükran ifade eden bir ifadedir. Yüce Rabbimize olan saygı ve hayranlığı ifade eder. Tanrı’nın en yüce ve yüceliğini ifade eder.

Secdede hangi durumlarda “Subhane Rabbiyel Ala” denir?

Secdede “Subhane Rabbiyel Ala” ifadesi, genellikle namazın rükünlerinden biri olan secde anında söylenir. Müslümanlar namazda iki defa secde yaparlar ve her secdede bu ifadeyi tekrar ederler. Ayrıca, bazı duaların sonunda veya kişisel ibadetlerde de bu ifade kullanılabilir.

 • Herhangi bir güzellik veya nimet karşısında şükür ifade etmek için
 • Allah’ın yüceliğini ve mükemmelliğini anlatmak için
 • Kötü veya olumsuz bir durum karşısında sabır ve teslimiyet göstermek için

Secdede “Subhane Rabbiyel Ala” nasıl söylenir?

Secdede “Subhane Rabbiyel Ala” ifadesini söylemek için önce secde pozisyonuna geçilir. Ardından, başın alnını yere koyarak ellerin ve dizlerin üzerinde durulur. Bu pozisyonda iken “Subhane Rabbiyel Ala” ifadesi tekrarlanır. Her tekrarda “Subhane” kelimesi bir kez, “Rabbiyel Ala” kelimesi ise üç kez söylenir.

 1. Secdede “Subhane Rabbiyel Ala” sözcüklerini kalpten hissederek ve derin bir şekilde söylemeliyiz.
 2. Secde esnasında başımızı ve vücudumuzu doğru bir şekilde yerleştirmeliyiz.
 3. Sözcükleri ahenkli bir şekilde ve düzgün bir tempoda tekrarlamalıyız.
 4. Sesimizi doğru bir şekilde kullanarak sözcükleri net bir şekilde ifade etmeliyiz.
 5. Secde esnasında dikkatimizi dağıtan düşüncelerden uzak durarak tamamen ibadete odaklanmalıyız.

Secdede “Subhane Rabbiyel Ala” ne zaman söylenir?

Secdede “Subhane Rabbiyel Ala” ifadesi, namazın rükünlerinden biri olan secde anında söylenir. Secde, Müslümanların Allah’a yakınlaşmak ve boyun eğmek amacıyla yaptıkları bir ibadettir. Secde anında bu ifadeyi tekrar etmek, Allah’ın yüceliğini ve kusursuzluğunu ifade etmek için yapılan bir eylemdir.

Secdede “Subhane Rabbiyel Ala” Ne Zaman Söylenir?
Secdede iken
Secde sırasında
Secdede başın yere değdiği anda

Secdede “Subhane Rabbiyel Ala” hangi dilde söylenir?

Secdede “Subhane Rabbiyel Ala” ifadesi Arapça kökenli olup, Müslümanlar tarafından genellikle Arapça olarak söylenir. Ancak, bu ifade Türkçe olarak da kullanılabilir ve anlamı aynıdır. Namazda secde anında bu ifadeyi Arapça veya Türkçe olarak tekrar etmek mümkündür.

Secdede “Subhane Rabbiyel Ala” Türkçe olarak söylenir.

Secdede “Subhane Rabbiyel Ala” hangi namazda söylenir?

Secdede “Subhane Rabbiyel Ala” ifadesi, Müslümanların herhangi bir namazda secde anında söyleyebileceği bir dua ve tesbihat cümlesidir. Dolayısıyla, bu ifadeyi herhangi bir namazda secde anında tekrar etmek mümkündür. İster farz namazlar olsun, ister nafile namazlar olsun, secde anında bu ifadeyi söylemek ibadetin bir parçasıdır.

“Subhane Rabbiyel Ala” dua cümlesi, *namazlardan secdede* söylenir.

Secdede “Subhane Rabbiyel Ala” hangi anlama gelir?

Secdede “Subhane Rabbiyel Ala” ifadesi, Arapça kökenli olup Türkçe anlamı “Yüce Rabbimiz olan Allah’ı noksanlıklardan tenzih ederim” şeklindedir. Bu ifade Müslümanların Allah’ın yüceliğini ve kusursuzluğunu ifade etmek için secde anında tekrarladığı bir dua ve tesbihat cümlesidir.

Secdede “Subhane Rabbiyel Ala” hangi anlama gelir?

1. “Subhane Rabbiyel Ala” ifadesi Arapça bir dua cümlesidir.

2. Bu cümle “Yüce Rabbim (Allah’ım), sana hamdolsun” anlamına gelir.

3. Müslümanlar namaz kıldıklarında secdeye gittiklerinde bu dua cümlesini tekrar ederler.